Điều Hòa Chảy Nước Trong Nhà

Điều Hòa Chảy Nước Trong Nhà
5 (100%) 1 vote

Hiện tượng điều hòa chảy nước trong nhà được xếp vào hiện tượng dò nước ở điều hòa do sử dụng trung tâm bảo hành điều hòa xin giải thích nguyên nhân và cách khách phục sửa chữa lỗi trên

Hiện tượng : Nước chảy vào trong nhà do dàn lạnh và lưới lọc gió bị nghẹt bẩn

Điều hòa bẩn lưới lọc gây không mát kém lạnh

Điều hòa bẩn lưới lọc gây không mát kém lạnh

Triệu chứng khi dàn nghẹt bẩn

Gió yếu, kém hoặc không lạnh.
Chênh lệch nhiệt độ vào / ra nhỏ hơn 10℃. (Bình thường từ: 10℃ ~ 12℃)
Khi nạp thêm ga, áp suất không tăng hoặc tăng chậm
Có nước đọng xung quanh miệng thổi gió và máng nước thải.
Có thể có tuyết về ống hồi và van hút.
Có ga lỏng về máy nén và ống hút.

Điều hòa chảy nước trong nhà

Điều hòa chảy nước trong nhà

Cách khắc phục sửa chữa
 Vệ sinh dàn lạnh và lưới lọc bằng hơi nén hoặc bơm nước áp suất cao.

Nguồn trung tâm bảo hành điều hòa

Speak Your Mind

*