RơLe Khởi Động PTC Tủ Lạnh

RơLe Khởi Động PTC Tủ Lạnh
3 (60%) 3 votes

Rơle khởi tủ lạnh hay PTC tủ lạnh có chức năng cách đọc thông số PTC sau đây trung tâm bảo hành Sanyo xin hướng dẫn cách kiểm tra rơ le khởi động tủ lạnh còn hoạt động hay đã hỏng.

Rơle khởi đông hay PTC

Rơ le khởi động tủ lạnh

Rơ le khởi động tủ lạnh

PTC là chữ đầu của thuật ngữ tiếng Anh (Positive Temperature Coefficient – Hệ số biến đổi điện trở thuận). Đặc tính của nó là tăng điện trở rất nhanh khi nhiệt độ tăng.
Khi bắt đầu có điện vào máy nén, PTC cho phép dòng điện chạy qua cuộn đề (cuộn phụ) của stato để khởi động máy nén.
Sau khi khởi động xong, do tác động nhiệt làm tăng giá trị điện trở của PTC, nó ngắt dòng vào cuộn đề
Như vậy chức năng chính của PTC là điều khiển khởi động của máy nén(block lốc) tủ lạnh

Cách đọc thông số PTC

P 470 M B
(1) (2) (3)(4)

(1): KÝ HIỆU PTC
(2): ĐIỆN TRỞ BAN ĐẦU (470:47Ω)
(3): SAI SỐ CỦA GIÁ TRỊ ĐiỆN TRỞ(M:±20%)
(4): KiỂU HOẠT ĐỘNGA:CSIR,B:CSCR;C:RSIR,D:RSCR)

Hướng dẫn Kiểm tra rơ le khởi động

Đo điện trỏ giữa 2 cưc của PTC và so sánh với thông số

Sơ đồ đấu dây rơ le khởi động tủ lạnh PTC tủ lạnh

Sơ đồ đấu dây rơ le khởi động tủ lạnh PTC tủ lạnh

Đây là một trong những linh kiện tủ lạnh được Sanyo giới thiệu trong phẩn wiki (từ điển) về tủ lạnh sắp được phát hành

Speak Your Mind

*